Tandimplantat

Et tandimplantat er en skrue

Et tandimplantat er en skrue, som sættes fast i kæbebenet i enten overmund eller undermund. Tandimplantatet erstatter 1 eller flere mistede tænder i tandrækken og er fremstillet af titanium, et materiale, som accepteres af din egen kæbeknogle.

Implantatet placeres lige der, hvor der mangler en eller flere tænder. Implantatet svarer dermed til en kunstig tandrod, der ligesom dine egne tænder sidder helt fast i munden.

Efter 2-4 måneder er implantatet vokset fast i knoglen, og på toppen af implantatet kan der så placeres en tandkrone, som passer til dine egne tænder eller en tryklås til din protese.

Forud for implantatbehandling laves en grundig undersøgelse på klinikken her. Ved denne undersøgelse vurderes du, således at vi sikrer, at der laves en behandlingsplan, som passer til netop dine behov.

Det vurderes her hvilken type implantat samt hvor mange implantater, der er nødvendige for at give dig et godt bid på langt sigt.

Er din tand fjernet på grund af paradentose, er vi nødt til at vente 10 -12 uger før der kan isættes implantat.

I nogle tilfælde kan vi sætte implantatet i samme dag som tanden fjernes.

Nogle gange er der ikke knogle nok i området, hvor dit implantat skal sættes fast. Dette kan afhjælpes enten ved, i lokalbedøvelse, at flytte et lille stykke af din egen knogle f.eks. fra hagen til området, hvor du mangler en eller flere tænder. Derudover anvendes nogle gange en membran. En sådan membran skaber plads til, at knoglen selv kan genopbygge ny knogle i området. Hvis kirurgen vurderer, at det er nødvendigt at lave denne lille operation, hvor der flyttes knogle og/eller indsættes en membran, før implantatet kan skrues fast, bliver den samlede behandlingstid forlænget ca. 3-5 måneder, nemlig den tid det tager, før knoglen er vokset fast.

Implantatbehandlingen laves her på klinikken til lavest mulige omkostninger, og inden behandlingen sættes i gang, laves et komplet prisoverslag til dig.

Enkelte implantater vokser ikke fast og må derfor erstattes uden beregning. (her på klinikken ca. 1 %)

Spørg endelig hvis du har brug for det.

OBS! Sygeforsikringen danmark giver kun tilskud til 1 implantatoperation årligt. Der gives tilskud til alle implantater.  Vores overslag og regning vil ”påstå” at der gives til flere implantatoperationer. Tjek med Danmark. Der er dog tilskud til alle Kroner/Broer/Proteser.

Print Friendly and PDF